Компанията Кеш Кредит навръх Коледа, подкрепи психиатричното отделение на УМБАЛ "Св. Марина“, гр. Варна. Каузата с име "С право на достоен живот“ имаше за цел да съдейства на настанените пациенти и отделението с неща от първа необходимост.

Компанията не само подготви и осъществи празничен обяд, по време на който бяха раздадени подаръци на присъстващите, но и дари нужното оборудване и бяла техника, от които отделението имаше нужда. Екипът на УМБАЛ "Св. Марина“ сподели, че за последните 23 години това е най-голямото дарение към отделението.

Направеното добро донесе щастие и усмивки на пациентите по време на светлите празници, а това неоспоримо мотивира водещата компания за кредитиране да продължава да работи в полза на благотворителни инициативи.

Това не е първата кауза, която Кеш Кредит подкрепя – компанията има офиси в цяла България и важна част от корпоративната ѝ култура е да се включва в значими благотворителни кампании. Обединени от слогана "Финтех със сърце“, екипът на Кеш Кредит действа като добре стикован отбор и през годините са били реализирани много такива кампании.

В последните месеци компанията организира и стана част от различни инициативи в подкрепа на засегнатите от рак на гърдата, а в партньорство с Регионална библиотека "Захарий Княжески“ – Стара Загора, Кеш Кредит осигури и дари детски книжки, които напълниха рафтовете на реновираното ѝ крило за детска литература с любими разкази.

Също така компанията се включи със собствени средства и труд в ремонта на "Площадката на целувките“ в парк "Кайлъка“ – гр. Плевен и закупи първия в България Локомат – уникален по рода си роботизиран апарат за рехабилитация, незаменим помощник в борбата за прохождането на пациентите от всякаква възраст.

Кеш Кредит реализира и футболен благотворителен турнир в гр. Стара Загора в подкрепа на малко момче на име Дени, чиято битка за оцеляване започва още от раждането. С помощта на дарителската кампания детето получи възможност да се лекува в Китай и шанс да изживее живота си пълноценно. С коледната си подкрепа екипът утвърждава своята позиция и ще продължи да подкрепя социални каузи, както и да споделя своята загриженост към значими проблеми.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.