Руският президент Владимир Путин заяви, че не очаква пробив от предстоящата среща с американския си колега Джо Байдън в Женева на 16 юни, предаде ТАСС. Путин обаче смята, че въпреки противоречията, двете страни имат общи интереси като намиране на решение за екологичните проблеми, стратегическата стабилност и съвместната работа по редица регионални кризи.

Президентът на Русия отбеляза, че Съединените щати трябва да се научат да уважават руските интереси, за да може отношенията между Москва и Вашингтон да се нормализират. В същото време той подчерта, че не Русия е вкарала тези връзки в състоянието, в което са в момента.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.