"Основният завет, който са ни оставили ветераните от Втората световна война е, че трябва да живеем в мир и разбирателство". Това каза генералният консул на Руската федерация във Варна Владимир Климанов.

По повод 9 май - Денят на победата над хитлерофашизма Климанов напомни, че 60 милиона души са загубили живота си във Втората световна война и подчерта, че подобни конфликти не трябва да се повтарят.

„Тази година в Русия ще има военни паради, както на Червения площад в Москва, така и там, където има големи военни окръзи“, съобщи генералният консул.

„Много от ветераните вече не са толкова мобилни и за това вече се правят паради пред домовете им. Една рота или един взвот маршируват пред фронтовака. Присъстват децата и роднините му и е много впечатляващо“, допълни Владимир Климанов.

Той напомни, че във втората фаза на войната са участвали три български армии, които са достигнали до Австрия.

Владимир Климанов съобщи, че и тази година инициативата „Безсмъртният полк” ще се проведе в 47 български града, сред които Варна и Добрич. В морската столица шествието ще започне в 17 часа от Фестивалния и конгресен център, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.