3159 са новите случаи на коронавирус за денонощие. Те са установени след направени 17 161 теста. Процентът на положителните проби е 18.4, показват данните на Единния информационен портал.

Битката с вируса през последното денонощие са загубили 102 души. Излекуваните за 24 часа са 1697. В болници с COVID-19 са настанени 6 818, от които 506 в интензивни отделения.

Поставените дози от ваксина срещу коронавируса за последното денонощие са 12 214

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.