„Антителата на имунизираните с ваксината на Pfizer/BioNTech неутрализират успешно новата мутация на COVID-19. Това показват резултатите от изследванията в Англия. Статията е публикувана все още като препринт”.

Това заяви ръководителят на отдел „Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести доц. Любомира Николаева-Гломб в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA TV.

„Засега знаем, че продължителността на имунитета след ваксината е почти 6 месеца. Сигурна съм, че ще бъде и по-дълъг”, допълни още тя.

Доц. Гломб обясни, че по принцип всеки вирус мутира. „Коронавирусът мутира малко по-бавно – при него имаме около 2 мутации на месец. Това, което е особено за английския вариант е, че се предполага, но не е доказано все още, че той заразява със 70 процента повече. Т.е. ако предходният заразяваше 100 човека, то този вариант заразява 170 човека”, каза тя.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.