След вдъхновяващия концерт на 14 август, в който Людмил Ангелов участваше заедно с цигуларя Димитър Буров и виолончелиста Стефан Хаджиев, сега големият български пианист ще се представи на Международния музикален фестивал ”Варненско лято” 2020 със самостоятелен рецитал на 16 август. Варненската публика очаква с вълнение този момент – Людмил Ангелов ще свири творби на Фредерик Шопен в залата на Градската художествена галерия. Изтънчен, вглъбен и многопластов в своя подход към произведенията на Шопен, Людмил Ангелов е признат за един от най-добрите интерпретатори на великия композитор романтик в наши дни.

Пианистът, който има специално отношение към родния си град Варна, записва свое забележително присъствие в хронологията на Международния музикален фестивал ”Варненско лято” като солист на откривания на фестивала, с рецитали, в камерни формации, като педагог и като артистичен съветник през годините. Въпреки натоварената си програма с международни ангажименти и майсторски класове, той се завръща в родния град и често представя и шедьоври, и рядко изпълнявани композиции. Исторически остава изпълненият от него Интеграл от шест концерта с музиката на Шопен. През 2015 е удостоен с Голямата награда на град Варна, припомня "artvarna.net".

В програмата, посветена на 210 години от рождението на Фредерик Шопен, ще чуем: Прелюд оп. 45, 12 етюда оп. 10, Рондо а ла мазур оп. 5, Четири мазурки оп. 24, Баркарола оп. 60 и Полонез оп. 53.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.