Атентатът в софийския храм „Св. Неделя“ на 16 април 1925 г., остава един от най-кървавите и жестоки терористични актове в историята на XX век.

99 години след трагедията в книжарниците се появява изследването „Атентатът в храм Св. Неделя“ от проф. Вили Лилков, базирано на редица архивни документи и спомени.

Книгата възкресява спомена и за Пане Бичев – главен инспектор в „Обществена безопасност“ в полицията на Царство България.

Неговата книга „Надвечерието на атентата – Велики четвъртъкъ 1925 год.“ изчезва заедно с автора си след „Девети“, а сега излиза отново в настоящото издание.

В изследването си проф. Лилков проследява и връзките на БКП с Коминтерна в периода 1919–1925 г.

Благодарение на задълбочения анализ и цитирани самопризнания читателят ще се запознае от първо лице с организацията на атентата.

А на 29 май, от 18:00 ч., в Централен дом на архитекта към Съюза на архитектите в България (ул. „Кракра“ 11) заповядайте на представянето на книгата.

Заедно с проф. д-р Веселин Янчев и доц. Светослав Живков авторът ще ни поведе из събитията и предпоставките, довели до атентата в софийския храм „Св. Неделя“ на 16 април 1925 г.

Входът е свободен!

Вили Лилков е професор по физика, доктор на науките. Женен, с трима сина. Дългогодишен ръководител на катедра „Физика“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Общински съветник и заместник председател на Столичен общински съвет (1999–2014; 2023– ), народен представител в 43-то Народно събрание (2014–2017). Автор е на книгите „Бивши хора“ и „Погубената България“ (в съавторство с разследващия журналист Христо Христов), „Доблест и наказание“, „Стопанските абсурди на българския комунизъм“ и „Наши хора“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.