Виктория Георгиева тази вечер ще представи България на Евровизия. Страната ни ще е под номер 13 във втория полуфинал на песенния конкурс, предаде Bulgaria ON AIR.

Тази вечер бъдат изпълнени песните на 17 страни, а едва 10 ще продължат към големия финал в събота. За българската изпълнителка ще могат да гласуват зрителите от цяла Европа.

 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.