Културно-историческите обекти в района на община Бяла дават възможност за привличане на гости през цялата година. Градът е включен и в културно-историческите дестинации, които Министерството на туризма разработи. Този туристически продукт дава изключителна възможност за привличане на посетители е през 4-те сезона, което е водеща цел в моята работа. Това коментира вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова при посещението в общинския културен институт на град Бяла. Участие в културната обиколка взеха кметът на общината инж. Пеньо Ненов, зам.-областният управител на Варна Илиян Карагьозов.

В общинският музей се пази първият златен епископски пръстен открит на Античната крепост на нос Свети Атанас. Уникалното археологическо откритие е сред първите християнски светини в света.

Обектът съхранява и мраморна олтарна маса с три от поддържащите я крака – колонки. Тя е датирана от 5 век, произведена от висококачествен мрамор на о. Парос. Служила е за целите на епископ в раннохристиянската базилика на нос Свети Атанас

Най-ранните материали изложени в експозицията датират от 65 милиона години и са свързани с изчезването на динозаврите, съобщи пресцентърът на МС.

Снимки: Пресцентър на МС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.