Снимка: Народен спорт

Завърши Шестнадесетият турнир по футбол за ветерани в памет на легендарния Георги Димитров - Червения, съобщава „Народен спорт". Той бе спечелен от отбора на Спартак  (Вн), които на финала победи тима от Белослав с 3-0.

В мача за трето място Черно море -2 се наложи над Черно море -1.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.