Комплексни проблеми са причината за увеличените до най-високо ниво от 13 години насам цени на газа по европейските газови хъбове, което пък гарантира увеличение и на цените на енергията. Това мнение застъпи Веселин Тодоров, председател на Асоциацията на производителите и търговците на природен газ и водород, в предаването „Светът е бизнес“ по „Bloomberg TV България".

Той обясни високите цени на газа, от една страна, с по-дълга от обикновеното, зима, което изчерпа хранилищата, а от друга страна, според него „Газпром“ не предлага повече газ въпреки увеличеното търсене - вероятно по геополитически причини – за да бъде построен по-бързо „Северен поток – 2“.

Ако към това се добави и Зеленият преход, който ни прави все по-зависими от природния газ и бързото възстановяване на азиатските икономики, които са готови да платят повече за втечнен природен газ, отколкото на европейските пазари, това прави перфектна буря за енергийните пазари.

„По-голямата част от доставките отиват към Азия, към Китай, към Япония и по този начин недостигът в ЕС продължава да нараства“, поясни той.

Експертът прогнозира и плавно покачване на цените до началото на следващата година.

„Това е по-песимистичната прогноза от гледна точка на крайния потребител. Аз, разбира се, искам да бъркам в тази си прогноза. Искам възможно най-скоро цените да започнат да падат, защото по този начин ще видим един много по-стабилен пазар.“

Според Тодоров в момента в България има големи компании (например от химическата промишленост), които спират производството си само заради високата цена на газа.

„От 2008 г. не сме наблюдавали толкова високи цени“, посочи гостът.

Що се отнася до цената на енергията до крайните потребители, тя ще се вдигне неимоверно, не само заради себестойността на природния газ, но и заради цената на въглеродните емисии, смята Тодоров. Той обяснява, че съществува голяма диспропорция между прогнозните цени на отделните енергийни компоненти, на базата на които се взима решение за цената на електро- и топлоенергията, и реалната им пазарна стойност в момента, която е много по-висока. Експертът смята, че ако няма промяна с повишаване на цените, някое търговско дружество може да фалира и да не изпълнява социалната си функция.

„Битовите абонати трябва да се готвят за зима, в която сметките им ще са по-високи от която и да е друга зима досега“, казва Тодоров. По негова оценка става въпрос за 20% - 30% повишение.

От разговора става ясно, че КЕВР търси решение и резерви да се справи със ситуацията, но едва ли ще може да намери такива. „Баланс не е възможно да бъде намерен“, е сигурен гостът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.