За радост на всички свои почитатели, емблематичният естраден певец Веселин Маринов ще бъде гост в хотелски комплекс „Therma Eco Village” – Кранево, с ексклузивно музикално изпълнение.

Денят е 20 април, началото на концерта - 21 часа.

Гостите на хотела ще имат привилегията да се срещнат на живо с легендата на българската естрадна музика и насладят на незабравимо музикално пътешествие, изпълнено с любими хитове и завладяваща енергия.

Любимец на поколения българи, с глас емблема, белязал със златни шлагери колективната памет.

За Веселин Маринов музиката не е просто професия, а начин на живот.

Той е творец, който пее с душа и кара публиката да се чувства съпричастна.

Не пропускайте шанса да се докоснете на живо до легендата на българската естрада - Веселин Маринов, в уютната атмосфера на хотелски комплекс „Therma Eco Village”!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.