От 18 февруари варненската галерия "Ларго" ще представи за втори път самостоятелната изложба на талантливия и международно оценен сливенски художник Веселин Дамянов - ВЕС. През 2018-та пак тук беше първата му самостоятелна изява под наслов "Малкият формат в големия град".

"В новата му експозиция ще видим няколко серии от творби - пейзажи, портрети, натюрморти. Пейзажите отразяват особеното светоусещане на автора – вглъбени, тихи и нежни природни картини, колоритни и звучни морски пейзажи, серия миниатюри с храмове и сливенски стари къщи", разказва Нели Вълчева, галерист.

В серията с портрети художникът разработва любима тема - състоянията на женската душа. Героините му са или меланхолични и тъжни или замислени и носталгични, но изключително интересно и майсторски разработени. Не по-малко вълнуващи са и натюрмортите.

"Любопитно е да се види и серията живописни рисунки с котки, част от която показахме в току-що приключилата изложба „Графика и рисунка”, уточнява Нули Вълчева и кани всички на вернисаж в четвъртък от 16:00 до 19:00 часа в галерия "Ларго" във  Варна на ул. Хан Крум №8.

Експозицията може да бъде видяна до 09.03.2021 година. Повече за изложбата можете да прочетете в сайта на галерията www.largogallery.com.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.