По искане на Морския спасителен координационен център - Варна, след резолюция на началника на отбраната, дежурният вертолет на Военноморските сили (ВМС) от авиобаза "Чайка" - Варна AS565MB с бордови номер 903 е излетял с мисия по търсене и спасяване. Това съобщиха от пресцентъра на ВМС.

Причината е инцидент с човек зад борда от екипажа на търговски кораб, плаващ под индийски флаг, за който писа по-рано Parallel43. По време на инцидента корабът се е намирал на 95 мили източно от град Варна. След два часа издирване от вертолета в района, морякът не е открит. Морският спасителен координационен център на Турция продължава операцията по издирване, съобщиха он ВМС.

Снимка: ВМС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.