Една истинска кино легенда – София Лорен, днес празнува 87-ия си рожден ден. Актрисата, считана за олицетворение на италианската красота повече от половин век, все още казва, че без кино не може.

В 60-годишната си кариера тя е изиграла над 80 роли. Снимала е с режисьори от различни страни. Притежава множество филмови награди. Носителка е на призове от кинофестивалите в Кан, Венеция и Берлин.

Получавала е пет награди "Златен глобус" и два "Оскар"-а, сред които - и за цялостно творчество. Знойната италианска икона намира място в класациите на „вечните” красавици, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.