Сенатът на Нидерландия подкрепи извънредното законодателство, внесено от правителството, което предвижда запазване на вечерния час в страната като мярка за ограничаване на разпространението на коронавируса, съобщи Ройтерс.

Във вторник окръжният съд в Хага отсъди, че вечерният час е лишен от правно основание. В петък апелативният съд обаче обяви, че ще се произнесе по казуса на 26 февруари. Това дава на правителството на Марк Рюте, което изтъква, че вечерният час е от ключово значение за забавяне на третата вълна от коронавирус, поне още една седмица време, отбелязва БТА.

Протестиращи и политически опоненти настояват, че вечерният час, наложен за първи път в страната след Втората световна война, е излишно ограничаване на свободите. Спорът се разрази в навечерието на предсрочните парламентарни избори следващия месец, уточнява БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.