Ситуацията до момента ни дава увереност, че мерките са дали резултат и вървим по правилния път”, заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов по време на седмичния брифинг на НОЩ. Според него това означава, че се върви по правилен път.

"Дневната ни заболяемост спадна под 100 на 100 000 души. Запазва се тенденцията за по-голям брой на излекуваните спрямо потвърдените". заяви още министър Ангелов. Запазва се и тенденцията за по-голям брой на излекуваните спрямо потвърдените.

От тази седмица правим антигенни тестове на учителите, съобщи още министър Ангелов. От учителите положителни са 0,21 процента при 12 232 теста, от непедагогическия персонал – 0,29 на сто при 3726 направени до момента тестове.

„По отношение на мерките България въпреки ниския индекс на строгост на мерките продължава да поддържа изключително добри нива на заболяемост в сравнение с всички други европейски страни, което показва, че ние умело ръководим пандемията на територията на страната и постигаме изключително добър резултат въпреки, бих казал, приемливите и не толкова строги мерки в сравнение с ЕС“, изтъкна проф. Ангелов.

България не е в червената зона в Европа, обяви доц. д-р. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

"Средна заболяемост за последните 2 седмици в България е 125 на 100 000 и това ни отрежда 27-о място в ЕС и шесто място на Балканите. Само 3 области са в червената зона по заболеваемост от COVID-19. Това са Враца, Кюстендил и Плевен", допълни още доц. Кунчев, цитиран от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.