Вдигане на данъците след около две години прогнозира бившият финансов министър Симеон Дянков.

Финансовият министър в първия кабинет на Бойко Борисов Симеон Дянков предложи да се създаде експертна комисия, която да помага на правителството за справяне с икономическата криза, предизвикана от коронавируса. В интервю за Би Ти Ви икономистът предложи в нея да участва той самият, както и премиери, които са преминали през кризисни периоди и като такива посочи Иван Костов и Пламен Орешарски.

По думите му подобни експертни комисии има и в други държави. Костов и Орешарски са както бивши премиери, така и бивши финансови министри.

Бившият финансов министър коментира и начина, по който са вдигнати пенсиите и другите социални придобивки през последните месеци. Според него парите за тях трябва да се вземат от други пера в Бюджета, които да бъдат съкратени, а не да се взимат нови заеми. Например, да се намалят парите за отбрана.

Според него правителството тича след кризата. Той го призова повече да слуша бизнеса.

Дянков каза още, че очаква да има повишение на данъците след около 2 години, тъй като много социални придобивки са били увеличени по време на кризата. Той предположи, че най-вероятно ще се вдигне ДДС, тъй като българският бюджет е така направен, че най-много пари в него могат да постъпват именно от ДДС.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.