Продължаваме да настояваме за градивен, целенасочен и смислен бюджет 2024. Това заявиха в декларация общинските съветници от групата на „Възраждане“ в Общински съвет – Варна.

Ето и пълният текст на позицията:

Вчерашната сесия беше истински прецедент в работата на Общинския съвет във Варна. Заседанието започна с декларация на "Възраждане" срещу Закона за ВЕИ по крайбрежието и в подкрепа на варненските рибари. Декларацията беше гласувана, приета и изпратена към Министерски съвет.

На това заседание следваше да бъде приет Бюджетът на Варна за 2024 г. Изненадващо за всички съветници, малко след началото, управляващите опитаха да премахнат цял раздел с имоти /над 130/ и да добавят стотици други на тяхно място в Общинската програма за разпореждане с имоти.

Просто ей така, без доводи, без аргументи и най-важното без ясна прогнозна стойност на извежданите и заменяни терени.

Съветниците бяха лишени от правото си да вземат информирано решение и да защитят обществения интерес.

Сред стотиците имоти, видяхме опит за прокарване на изключително спорни терени. "Възраждане" реагира моментално и поиска да бъде оттеглена цялата спорна точка със стотиците общински терени. Същата трябваше да бъде разгледана на предстоящата ПК Собственост и стопанство. Вместо разумен дебат и доводи, получихме инат и опит за натиск от управляващите и администрацията. Още по-зле, вместо кметът и администрацията му да защитават позициите си в зала, първият изчезна към обед, а вторите по-късно.

Защо кметът избяга от пленарна зала и не взе участие в дебатите, които би следвало да отразяват неговата политическа визия и приоритети?

Лесно е да се критикува в кампания, но в реално заседание е трудно да включиш ПР екипите, които да създават съдържание вместо теб.

Общинските съветници от „Възраждане“ внесохме и процедурно предложение кметът да бъде извикан на сесията, но той не благоволи да се яви. Не дойде, но написа пореден пост във Фейсбук. Кой управлява Варна? Има ли кмет в Общината?

Днес Варна няма бюджет, защото кметът не беше в зала, за да защити политиката си.

Варна няма бюджет, защото заявките за промяна се оказаха опит за диктат. Варна няма бюджет, защото администрацията на Коцев реши да прокарва решения с натиск и в последния момент. Няма как да набереш инерция, когато сам се спънеш на старта Варненци са безкомпромисни към политиците, които ги лъжат, политици които говорят едно в кампания, а после вършат друго. Групата на "Възраждане" продължава борбата за градивен, целенасочен и смислен Бюджет 2024.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.