„До края на работата на 49 Народно събрание ще инициираме поредица от срещи между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и община Варна с цел предприемане на съвместна инициатива за подписване на споразумение за проектиране и ремонт на Аспарухов мост.“ Това заяви на пресконференция днес народният представител инж. Коста Стоянов от „Възраждане“. Той посочи, че Аспарухов мост е едно от най-стратегическите инфраструктурни съоръжения, при това не само на територията на град Варна, но и на цялото Черноморско крайбрежие, като част от международен път Е 87.
“Дължината на мост е малко над 2 км, а дневният пътен трафик е над 10 000 моторни превозни средства. Построен през далечната 1976 г., в продължение на 20 години на моста е правена само текуща поддръжка. Поддръжката се е правила от екип от специалисти, ангажирани да се занимават само с моста, за което общината е получавала капиталови средства всяка година”, обясни инж. Стоянов. Предвид огромното значение на моста за варненци и всички пътуващи по Черноморието, идеята е да бъдат инициирани срещи между местната и държавната власти.
Инж. Коста Стоянов допълни, че мостът е със смесена собственост – държавна и общинска. Всичко, което е в двете пътни платна, е държавна собственост, а всичко останало – тротоари, парапети, контактната мрежа, осветлението и т.н., е общинска собственост. “Тук идва моментът да се каже, че общината също има голямо касателство относно състоянието, поддръжката и ремонтната дейност по моста. Говорейки за ремонт е важно да се отбележи, че последният голям ремонт на Аспарухов мост е бил извършен преди повече от 25 години“ – каза народният представител.
В 48 Народно събрание от „Възраждане“ отправили официално запитване до министъра на регионалното развитие и от отговора му станало ясно, че част от моста е общинско задължение. От министерството заявили, че трябва да се подпишат споразумителни протоколи за финансиране проектирането и самия ремонт на моста.
“Миналата седмица отново попитах министъра дали има някакво развитие по този въпрос от Община Варна, някакви инициативи за започване на ремонта, за подписване на споразумение, но, за съжаление, той потвърди, че няма. От снимките, които направих миналата седмица под моста, ясно се вижда, че част от армировката по долната част на плочите е без бетоново покритие. По този начин армировката корозира и губи своята якост. Следователно стоманобетонът също губи своите якостни качества и свойства. И точно поради тази причина трябва да се действа сега и да не се губи ценно време!“, заяви още инж. Стоянов.
На днешната пресконференция на „Възраждане“ присъстваха и проектантите на Аспарухов мост - инж. Иван Пецински и инж. Добри Добрев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.