Под вещото ръководство на Карин Миралес (Франция) децата от кино школа „Братя Люмиер“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, участват в специален уъркшоп, който е част от XVI издание на Световния форум за анимационно кино, който върви във Варна.

Подпомогнати от студенти в НБУ - бъдещи магьосници в анимацията и доцент д-р Радост Нейкова, малки и големи се втурват в създаването на нов свят.

В първия ден децата се опознават, създават по групи или индивидуално стори борд на своята история, а някои от тях дори пробваха началото на своята идея върху специална маса за анимиране. Съучастник в делото е и специална техника с програми.

На официалната церемония при закриването на филмовия фестивал в зала 1 на ФКЦ, която ще се състои на 13 септември, зрителите ще имат възможност да видят техния късометражен анимационен филм. Децата от школа „Братя Люмиер“, както и Елица Матеева, художествен ръководител на школата, са акредитирани гости на международната филмова проява.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.