От днес се възобновява операцията по издирването на черната кутия на падналия в морето край Шабла боен самолет МиГ-29. При инцидента загина пилотът майор Валентин Терзиев. Операцията по търсенето беше временно прекратена заради лошото време. Тази сутрин обаче военните отново влизат в морето, съобщава NOVA TV.

В операцията ще участва Военноморските сили, Институтът по Океанология, както и частна фирма за подводни ремонти. Операцията беше прекратена за два дни, тъй като времето не позволяваше на военните да търсят.

За днес предстои да бъде изследван район с площ над 3.5 кв.км. Анализи са показали, че има голяма вероятност самолетът е паднал именно в него. Основната цел е да бъдат открити части от самолета, което ще послужи за откриването на черната му кутия.

Инцидентът с падането на боен самолет МиГ-29 стана на 9 юни при изпълнение на тренировъчна задача. Веднага стартира операция по търсенето и спасяването на пилота, която за съжаление завърши трагично и майор Терзиев беше обявен за загинал. В хода на операцията бяха открити голям брой подводни цели, но след проведено обследване на по-големите от тях, се оказа, че не са от издирвания самолет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.