Във връзка с провеждането на футболна среща между отборите на ФК "Черно море" и ФК "ЦСКА", днес, за часовия интервал между 17:50 часа до 18:30 часа, поетапно ще бъде затваряна дясната лента за движение на бул. "Осми Приморски полк" в участъка между "Червения площад" и кръстовището до ТД НАП - Варна. До започването на срещата и изтеглянето на всички зрители ще бъдат затворени двете платна на булеварда до кръстовището с ул. "Д-р Анастасия Железкова".

От 20:30 часа, временно ще бъде отново затворен за движение на автомобили бул. "Осми Приморски полк" в участъка от кръстовището с ул. "Д-р Анастасия Железкова" до кръстовището до ТД НАП - Варна, както и ул. "Никола Йонков Вапцаров".

От ОДМВР-Варна, призовават гражданите и гостите на град Варна да избират обходни маршрути за своето придвижване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.