Поради затваряне на кръстовището на бул. "Осми Приморски полк" и бул ."Сливница", се въвеждат промени в седем от линиите на градския транспорт, съобщават от общинския превозвач. Новите маршрути са следните:

Линия 7 към жп гарата - на кръстовището на "Цар Освободител" и "8-ми Приморски полк" - наляво по "Цар Освободител", спира на "Площад "Съединение" до Орбита; От жп гарата на кръстовището на "Цар Освободител" и "8-ми Приморски полк" - надясно по "8-ми Приморски полк", спира на "Площад "Съединение" (Червения площад);

Линия 9 към "Златни пясъци"- по бул. "Приморски" - покрай басейна двупосочно - на кръстовището на Академията тръгва по маршрута си;

Линия 12 посока Аспарухово - след спирка "Окръжна болница" - надясно по ул. "Ген Колев" - по пътя на линия 13, от бул. "Съборни" си влиза по маршрута;

Линии 31 и 31 А от жп гарата към "Виница", през бул. "Приморски" покрай басейна, на кръстовището на "Цар Освободител" и "8-ми Приморски полк" - надясно по "8-ми Приморски полк", спира на "Площад Съединение" (Червения площад); Посока жп гарага - през същото кръстовище - наляво по "Цар Освободител", спира на "Площад "Съединение" до Орбита и продължава към жп гарата по "Приморски";

Линия 409 към "Златни пясъци"- след сп. "Автогарата" по кръговото посока "Цар Освободител" на Академията- наляво по "Княз Борис I" и по маршрута си; в посока Аксаково - по същия маршрут през кръговите кръстовища на бул. "Левски" с "Цар Освободител" и "Владислав" на автогарата;
Линия 148 посока "Почивка" - след сп. "Автогарата" по кръговото- посока "Цар Освободител", на кръстовището с "Цар Освободител" и "8-ми Приморски полк" наляво, след което продължава по маршрута си.

Промените са двупосочни, съобщават от община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.