Собствениците на нито един хотел в област Велико Търново не са заявили желание техният обект да стане болнична или карантинна база за Covid-19. До пролетта се затварят знакови туристически обекти в архитектурния резерват Арбанаси.

Това съобщи БНР, позовавайки се на Петър Стефанов, председател на областната организация на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Общият брой на хотелите, хижите и къщите за гости в област Велико Търново е 117. В тях се предлагат близо 5000 легла. По думите на Стефанов при крайна необходимост ще бъдат осигурени стотина хотелски легла.

За ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция до 20 март за туристи се затварят Констанцалиевата къща в Арбанаси и църквата музей "Рождество Христово", която е национален паметник с уникалните си стенописи от XVI-XVII век. Музейните обекти ще приемат индивидуални посетители само след предварителна заявка, допълва "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.