Жители на район "Младост" до средно училище "Гео Милев" във Варна, сигнализираха за опасност от унищожаване на дървета след изграждането на нова кооперация. Става дума за предстоящо асфалтиране на паркинг до новата сграда, където около дърветата вече е насипан чакъл и ако там се асфалтира, дърветата ще загинат. Илиян Стоянов изрази мнението на хората от района:

"Ние искаме превантивно да обърнем внимание, да дойдат от общината и проверят, дали всичко е наред. Не искаме нашите хубави дървета да загинат, защото те ни предпазват от шума който идва от булеварда, който е доста оживен. Винаги е по добре когато има повече зеленина. Имаме много подадени сигнали до общината, от домсъвета също официално ще подаде сигнал в понеделник. Сигналите са до голяма община и са входирани".

Жителите на района казаха още, че по време на строителството на кооперацията, са изсечени 30 дървета и от общината са съобщили, че ще има компенсаторна програма и засаждане на нови дървета. Те се надяват, че след спешна проверка, общинските служители ще задължат строителната фирма да възстанови пространството около дърветата, съобщи Радио Варна .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.