Тази вечер във варненската арт галерия “Ларго” Николай Няголов ще представи новата си експозиция на морска тематика “Споделено”. Пловдивският художник показва на ценителите на изобразителното изкуство 20 живописни платна.

“Те са специално подготвени за нашето арт пространство”, разказва галеристката Нели Вълчева и допълва, че той е познат творец, който се представя за четвърти път със самостоятелна изложба. "Сега в картините му ще открием вече добре познатите мотиви на ябълката, лодката, чаша вино на морския вечерен прозорец, отраженията на луната във водата и много други”.

Изложбата на Николай Няголов ще ни даде възможността още веднъж да кажем „довиждане“ на лятото и ще ни остави с един топъл привкус на солено море, усещане за парещи лъчи по кожата ни и морски бриз в косите.

“С какво морето ме очарова, ли? То не е само необятната водна площ - пояснява авторът  какво всъщност е морето за него. – Най-интересната част от него се крие в светлината. И виждаме морската шир благодарение именно на тази светлина. Тя е тази, която преминава през водните пространства. Но умело осветява и крайбрежието Тя озарява целия живот, който там кипи.

Платното “Спомените на червените пясъци”, е нарисувано с идеята за пясъците на пустинята Сахара. На пръв прочит къде е Сахара, къде е морето. "Сигурно знаете, че преди хиляди години това пространство е представлявало море", пояснява авторът.

И именно там е кипял живот, развивала се е богата търговия, имало е писменост, култура. "Ето, виждате как в нашата фантазия нахлува идеята за морето, без да присъства в картината. Но усещането за него е повече от ясно”, подчертава майсторът на четката.

Ще припомним, че той работи в областта на живописта, рисунката и неконвенционалните форми в изкуството. От 1989 г. е редовен преподавател по рисуване и комбинаторика в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства в гр. Пловдив. Член е на СБХ и на Дружеството на пловдивските художници. Негови картини притежават десетки галерии у нас и по света.

Откриването на изложбата е от 18:30 часа в арт галерия “Ларго”, ул. Хан Крум № 8, Варна.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.