Снощи съдийка паркирала автомобила си пред полицията, влязла във 2-ро Районно управление във Варна и започнала да се саморазправя с униформените, след което била задържана. На място била тествана за алкохол. Резултатът от пробата отчел 1,5 промила. Това научи NOVA от свои източници.

Става дума за съдия от Административния съд във Варна. Случаят се изяснява.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.