Безплатни летни занимания, при спазване на всички противоепидемични мерки, се провеждат в Центровете за подкрепа за личностно развитие, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Общинският детски комплекс /ОДК/ ще работи през цялото лято. Лятно училище „Християнче“ е отворено до 31-ви август. През юли и август продължават работа всички школи, като някои от тях само с постоянните си групи – Варненска детско-юношеска опера, Детски хор „Добри Христов“, Студио – Балет, школа „Балет“, ДФА „Българче“, ДЮТ „Златното ключе“, Театрално училище „Палечко“, школа по пиано, ВА „Сребърни звънчета“. Графиците и програмите са качени в сайта на ОДК.

Наситена на дейности е и лятната програма на Центъра за кариерно ориентиране. Всеки понеделник в дните до 31-ви август от 10 ч. до 11.30 ч. в Младежкия дом се провежда лятно училище „Със забавления и игри – за професиите научи”. Индивидуално консултиране на ученици, завършващи основно образование и техните родители ще се извършва всеки делничен ден до 28-ми юли, 12.30 ч. - 16.30 ч. също в Младежки дом. Летни занимания на тема „Професия мечтател” съвместно  организирани с Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, отдел „Изкуство“ има всяка сряда от 8-ми юли до 29-ти юли, 10.00 - 11.30 ч. През юли и август лятна академия „Опознай професиите” ще запознава учениците със специалисти от различни професии: пожарникар,  зооинженер, актьор, полицай, треньор по модерен балет, хлебар-сладкар, сценограф и др. Детски психолог, Диригент, като занятията ще се провеждат на територията на специалистите-домакини.

От 27.07 до 30.07.2020 г. ще се проведе седмица на морските професии, подходящи за деца и ученици от 5 до 12 години. Заниманията са с предварителни записвания.

Допълнителна информация: Център за кариерно ориентиране – Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Цар Освободител” № 27, ет. 1, e-mail: cko_varna@abv.bg и тел. 052/988 933.

До 14.09.2020 г. в Логопедичния център на ул. „Дрин“ № 31 от 8.30 ч. до 17 ч. дежурен логопед приема за консултиране деца и ученици.

През лятото от понеделник до петък от 10 до 12 ч. летни занимания ще се провеждат и в обсерваторията „Н. Коперник“. Школите са „Занимателна астрономия“, „Пътешествие сред звездите“, „Изследователска астрономия“ и „Космически хоризонти“, като част от заниманията се провеждат на територията на центъра, а друга – на открито в Морската градина. Подробности за летните програми могат да се намерят интернет страниците на центровете и сайта на община Варна, рубрика „Образование“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.