Между 22 и 23 юни в морската столица ще се проведе XVIII национален фестивал на етносите „България за всички“.

Организатор е:‭ варненското ‬Народно читалище“Христо Ботев‭ ‬1928‭“.

Проектът‭ ‬се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на‭ ‬културата и Фонд‭ „‬Култура‭“‬,‭ ‬Община Варна.

‭ ‬Първото издание на фестивала е през‭ ‬2004‭ ‬г.‭ ‬Той се провежда ежегодно и има за цел‭ ‬:‭ ‬запознаване,‭ ‬обогатяване и популяризиране на музикално-‭ ‬танцовия фолклор на етносите в България.

‭ ‬Представителите на различните етнически общности в България да се опознаят и да представят своята самобитна култура,‭ ‬като част от българското фолклорно богатство.‭ ‬Да покажем уважение и грижа към различните,‭ ‬които са част от българското цяло,‭ ‬като популяризираме тяхната музикално-‭ ‬танцова култура.

‭ ‬Програмата включва:

‭ ‬22‭ ‬юни‭ – ‬18:30‭ ‬ч.‭ ‬-Дефиле‭ – ‬вход Морска градина

‭ ‬19:30‭ ‬ч.‭ – ‬Концерт‭ – ‬Летен театър‭ – ‬вход свободен

‭ ‬23‭ ‬юни‭ – ‬15:00‭ ‬ч.‭ – ‬Концерт‭ – ‬сцена‭ „‬Раковина‭“‬,‭ ‬Морска градина

Тази година участие ще вземат представители на‭ ‬:‭ ‬арменски,‭ ‬гръцки,‭ ‬ромски,‭ ‬татарски и турски етноси.

Гости на фестивала:‭ ‬Украинска вокална детска група‭ „‬Червона Калина‭“ ‬към фондация‭ „‬Открито сърце“ и‭ ‬Танцов ансамбъл‭ „ ‬Българче‭“ ‬при ЦПЛР‭ – ‬Общински детски комплекс‭ ‬– Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.