2537 дка булеварди, улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, паркинги и подлези са включени в новия график за миене през месец юни на община Варна. Това съобщават от „Екологичен контрол“ към общинска администрация. От Petel.bg уточняват, че почистването се прави ръчно или машинно, в зависимост от районите на града. В „Одесос“ са предвидени за миене около 700 дка. Същите площи обществени територии са в район „Приморски“, като от тях 235 дка са в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. Св. Константин и Елена“. 583 дка улици са включени в графиците на район „Младост“, 298 дка – във „Владиславово“ и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.