Пластичен знак "Атлантическа солидарност" бе открит на едноименния площад до Градската художествена галерия "Борис Георгиев". Той бе открит от кмета на Варна Иван Портних, началника на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и автора на творбата - художникът Веселин Костадинов. Гости на събитието бяха командирите на Втората постоянна военноморска група на НАТО и Втората постоянна противоминна група на НАТО от силите за отговор на алианса, както и представители на на българските ВМС. Чуждестранните военни са част от 25-то Националното учение с международно участие "БРИЗ 2021", което се провежда край Варна.

Пластичният знак е изработен от алуминиев лист, а място е избрано символично, защото поетапно го превръщаме в своеобразен музей на открито със скулптури на български и чуждестранни творци, обясни Антония Йовчева, директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ към община Варна, съобщава „Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.