Между 12 и 14 евро на кв. м са наемите на офиси клас А и Б в София, при 9 евро в Пловдив и 7,5 евро на кв. м. във Варна и Бургас. Това показва, че в София наемите са с 55% по-високи от тези в града под тепетата.

Фирмите в областта на информационните технологии са основен двигател на офис пазара не само в София, а и в другите големите градове на страната. В Бургас например компании от този сектор са наели близо 77% от офис площите клас А и Б, показват данни на консултантска компания на пазара на имоти, съобщава "Труд".

Общите налични офис площи клас А и Б в Пловдив са 255 хил. кв. м, като над половината от тях (53%) се намират в покрайнините, 27% са разположени в широкия център, а само 20% са в идеалния център на града.

Средният наем на офиси клас А в Пловдив е 9 евро на кв. м, като задържа нивото си през последните две години. Той е отбелязал лек ръст спрямо 2018 г. и 2017 г., когато е бил 8 евро на кв. м. Наемите на офиси във втория по големина град в страната са по-ниски в сравнение със София. В столицата средните нива на наемите за офиси клас А са между 12 и 14 евро на кв. м, което е с 55% повече отколкото в Пловдив.

64% от офисите в Пловдив са наети от компании от IT и аутсорсинг индустрията. На второ място са професионалните услуги със 17% дял от наетите офиси. След това са банките, финансовите и застрахователните компании с 10% и фирмите от сектора на промишленото производство с 9% от наетите офиси, уточнява "Труд".

Във Варна средните наеми за офиси клас А са 7,5 евро на кв. м. Общо 254 хил. кв. м са наличните офис площи клас А и Б в морската столица, а още 21 800 кв. м са на етап строеж. Подобно на Пловдив, и във Варна над половината (57%) от офисите клас А и Б се намират в предградията, 23 на сто са в широкия център, а 20% - в идеалния център. Малко над половината от офис площите във Варна са наети от компании от IT и аутсорсинг индустрията, а 27% - от транспорта и спедицията. 21% от офисите в морската столица са наети от банки, финансови и застрахователни компании.

В Бургас средният наем на офиси клас А е 7,5 евро на кв. м. Общо 62 хил. кв. м са наличностите на офиси клас А и Б в Бургас, а още 19 500 кв. м са на етап строеж. 77% от офис площите в Бургас са наети от фирми от IT и аутсорсинг индустрията, а останалите 23% са заети от енергийни и индустриални компании. Само 6% от офис площите в Бургас са свободни, показват данни на консултантската компания. 47 на сто от офисите в града се намират в широкия център, 31 на сто - в покрайнините, а 22% от офис площите са в идеалния център на града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.