40,28 % е избирателната активност във Варна и областта на парламентарните избори. За Варна тя е 41.64%. Малко над 122 720 души са отишли да гласуват. Това съобщи председателят на РИК - Варна Велин Жеков.

Първите секции от следствието и затвора вече са пристигнали в РИК. Жеков уточни, че 6 са сигналите за нарушения на изборния процес в област Варна, но не са толкова съществени.

Най-висока днес е активността в община Аврен. Там избор са направили 48,8 процента от хората с право на глас. Във Варна активността е 41,6 процента. Най-малко избиратели са отишли до секциите в общините Долни чифлик и Белослав. Там активността, съответно, е 29,5 и 30 процента.

 

Снимка: Пламен Гутинов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.