Върховният административен съд е обявил за незаконно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от април 2017 година, с което цените на топлинната енергия са били увеличени с повече от 25 процента, съобщиха от Върховната административна прокуратура, предаде БНР.

Решението е след протест на държавното обвинение, защото - според прокуратурата, действащата по това време нормативна база не е давала право на КЕВР да открива процедура за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на тока.

Освен това е установено, че към датата на започване на административното производство все още не са били утвърдени нови цени на природния газ, а именно това е посочено като довод от Комисията за повишение на цените на тока и на парното.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

От регулатора съобщиха за "Хоризонт", че в момента се запознават с решението на съда и ще го изпълнят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.