24 май е Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Всички знаят химна на празника – "Върви, народе възродени". Той е изпълнен за първи път на 11 май 1901 г. в Ловеч, където композиторът Панайот Пипков е учител по музика. Текстът е създаден от Стоян Михайловски няколко години по-рано. Той е учител по френски език в Русе и през 1892 г. създава стихотворението "Химн на свети Кирил и Методий".

Това не е единствената творба, посветена на делото на двамата братя. През 1758 г. Михаел Хайдн, брат на прочутия виенски класик Йозеф Хайдн, създава "Меса в чест на св. св. Кирил и Методий" в до мажор, четирима солисти в 15 части. Поръчана е от епископа на Гросвардайн Паул граф фон Гимес, изпълнена е в катедралата на Гросвардайн, където Михаел Хайдн е капелмайстор.

Ференц Лист също създава химн – "Славимо славно, Славени" върху славянски текст за мъжки хор и орган, по произведение на дубровнишкия поет Медо Пуцич, с посвещение за честване на хилядолетната годишнина от пристигането на славянските апостоли светите Кирил и Методий в Панония. Този химн е изпълнен за първи път в Рим на 3 юли 1863 г. за честване под патронажа на Папа Пий IX.

И Пьотр Илич Чайковски пише през 1885 г. химн в чест на Кирил и Методий по собствен текст.

Има и много тропари, посветени на светите братя През 1981 г. е изпълнена за първи път концертно в Полша операта "Св. св. Кирил и Методий" на Живка Клинкова. Присъства самият папа Йоан Павел II, който отличава произведението със специална грамота. На 23 май 2021 г. в Софийската опера се състоя сценичната премиера в България на тази опера-оратория под диригентството на Игор Богданов. В главните роли – Бисер Георгиев и Атанас Младенов. През юли творбата ще бъде представена и на откритата сцена в Киноцентър "Бояна", разказва БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.