Жестокото и грубо посегателство е извършено преди два дни. Пострадали са четири гробни места. Цялостта и структурата на гробовете не е нарушена, но са счупени паметните плочи, които близките на починалите са поставили, почитайки паметта им.

Местата се намират до самия вход на гробищния парк, съобщиха от фирма "Обреди" във Варна. Една от паметните плочи е потрошена, а другите са отлепени от фундамента и са съборени върху гробните места.

Сигнал от общинското дружество "Обреди“ ЕООД – Варна е подаден към органите на реда, които се отзоваха на място, направен е и оглед. През вчерашният ден работата на полицията продължи на мястото.

"Ръководството на "Обреди" ЕООД-Варна ще предприеме възстановяване на паметниците, които са пострадали, защото това е наше задължение. Ще поемем всички разходи на пострадалите по възстановяването на паметните плочи и ще приведем гробните места в предишния им вид, или както пожелаят близките на починалите.

Но е време да въведем ред в достъпа до парковете. Общинската фирма взе решение да наложи мерки, които са в процес на изпълнение. Предстои скоро да бъдат поставени бариери на входовете и изходите на двата големи гробищни парка – Централни гробища ( Старите гробища) и Гробищен парк "Запад“ в с. Тополи.

На по-късен етап ще бъдат поставени такива и във всички гробищни паркове във Варна. Достъпът до парковете ще бъде безплатен при тези условия, но контролиран, а целта е да се въведе ред и да се следи за подобни вандалски прояви или кражби, които също не са рядкост. Благодарим Ви за разбирането!", коментират от "Обреди", цитирани от сайта "Varna24". 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.