Варненският треньор по баскетбол Венци Гечев днес стана на 75 години. Тържество имаше по този повод преди мача на "Ч.море Одесос" срещу "Монтана". Венци Гечев е записал 45 сезона като треньор и 16 сезона като играч.

Заедно със съпругата си Маргарита Гечева са отдали живота си на баскетбола. Началото е като треньор на Етър - Велико Търново. След това съдбата го изпраща на различни места, но все с баскетбола.

Водил е и национални гарнитури. Хиляди са състезателките преминали под негово ръководство, повече от 60 са свързали имената си с националните гарнитури. Някои от тях постигат изключителни успехи в този спорт.

Венци Гечев продължава да е предан на любимия си спорт.

Всъщност това не е спорт, това е неговият живот. 

Честит празник!

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.