Варненският футболен тим на Спартак напусна турнира за купата на България. Това стана след домакинската загуба срещу Арда /Кърджали/ с 1-2.

Кнежевич изведе гостите напред в 21-та минута. Последва изравняване от Янко Андреев в 52-та. Голът на успеха отбеляза Спас Делев в 60-та минута. Делев влезе като резерва.

Отборът на "Спартак" Варна направи много добър мач и игра като равен с равен срещу състава на "Арда". За съжаление, пропуски в края на мача не им позволиха да изравнят, съобщи Радио Варна.  

Снимка: Радио Варна 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.