Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура - Варна, и 18-годишно момиче, с което то се призна за виновно, че държало с цел разпространение високорискови наркотични вещества.
Пред съда момичето, което е последен клас в гимназия, заяви, че е наясно с последиците от доброволното подписване на споразумението, както и че то има последиците на влязла в сила присъда. Ученичката заяви, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, признава вината си и предпочита бързото производство.
Страните приеха за безспорно установено, че на 24 ноември м.г. във Варна, тогава като непълнолетна, но разбирайки свойството и значение на извършеното и в състояние да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително държала 114,15 грама марихуана на обща стойност 684,90 лева. На същата дата разпространила част от наркотика на друго лице.
Момичето е извършило престъплението преди да навърши 18-години като в този случай наказанието,  предвидено в НК за непълнолетни, е до 5 години затвор. Предвид чистото съдебно минало, младата възраст на лицето и липсата на минимален размер на наказанието, прокуратурата предложи лишаването от свобода да бъде заменено с пробация.
Съдът разясни на подсъдимата, че след подписване на споразумението тя ще се счита за осъждана, а при неспазване на пробационните мерки съществува възможност наказанието да бъде заменено с „лишаване от свобода“. Предвид факта, че е последна година в гимназия, съдебният състав предложи размера на мярката „безвъзмезден труд в полза на обществото“ - 200 часа за две години, да бъде намален наполовина. Страните приеха промяната и подписаха споразумението, което съдът одобри. Другите пробационни мерки, които бяха наложени на 18-годишното момиче, са „задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност 2 пъти седмично за срок от две години, „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години и включване в програма за обществено въздействие.
Одобреното споразумение е окончателен съдебен акт.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.