Снимка: Общински съвет Варна

Общинският съвет във Варна се събира за 19-и път от началото на мандата. Заседанието започва в 10:00 часа в зала „Пленарна“ и в него са включени три точки.

Една от тях е удостояване на граждани с почетни звания и знаци. Общо шест личности са предложени за най-високото отличие на общината. Сред тях са капитанът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Симона Дянкова, нейният личен треньор Филипа Филипова, както и старши треньорът на златните ни момичета Весела Димитрова. Другите три номинации са на началника на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. Боян Медникаров, на художника Георги Лечев и на корабния механик Едуард Тавитян.

Актуализацията на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 г. също фигурира в дневния ред на днешното заседание. Общинският съвет ще реши дали СУ „Димчо Дебелянов“ да запази статута си на средищно училище.

На гласуване ще бъде подложено и предложение за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрива на сградата, в която се помещава Центърът за специална образователна подкрепа – Варна.

Заседанието на местния парламент ще може да се проследи и онлайн през YouTube канала на институцията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.