Варненските юристи отново почерниха с тогите си центъра на Варна. Протестът им е свързан с направеното предложение отново да бъдат изпратени в принудителна съдебна ваканция. Тя се очертава да продължи от 15 ноември до края на тази година.

Това означава, че насрочените в този период от време дела ще трябва да бъдат пренасочени с нови дати, но не по-късно от 15 юли 2021 г. С мнозинство от 8 срещу 3 гласа идеята беше подкрепена от Съдийската колегия във Висшия съдебен съвет.

Днес с остро изявление срещу принудителната ваканция излезе и Висшият адвокатски съвет.

Предложението за тази принудителна ваканция дойде от депутата на ПП ГЕРБ Красимир Ципов. През това време, по закон може да се гледат мерки за неотклонение, дела за издръжка, за родителски права, за осиновяване и срещу домашното насилие, уточняват магистратите. Но те настояват и за алтернативни мерки.

По време на протеста бяха издигнаха плакати с надписи: “Гражданите на България чакат своето правосъдие” и “Гражданите нямат нужда от нова съдебна ваканция”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.