Национален шампионат за юноши и девойки по лека атлетика до 18 години в София. Отлично представяне на състезателите на „Супер спорт", които спечелиха 9 медала от които 6 сребърни и 3 бронзови.

Призьори:

Христина Койнова - второ място 400 м и второ място 400 м пр .б.

Симеон Касъл - второ място хвърляне на диск, трето място хвърляне на чук.

Вероник Жекова- второ място 100 м пр. б.

Виктория Чанкова - трето място 400 м.

Симеон Иванов - трето място 110 м пр. б.

Щафетно бягане 4х100 м девойки в състав (Анна-Симон Германова, Вероник Жекова, Виктория Чанкова, Деница Узунова) второ място.

Щафетно бягане 4х400 м девойки в състав (Вероник Жекова, Христина Койнова, Виктория Чанкова, Анджелина Колева) второ място.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.