Абонатите от няколко варненски села и местности са без вода днес. 

Водоподаването в местност Лазур е прекратено от 9 ч. до около 17 часа, съобщават от ВиК-Варна. 

Поради възникнала авария, без вода днес са абонатите на с.Венелин и гр.Д.чифлик - ул."Росица" и ул."Булаир" от 09.30 ч. до 16.00 часа.

Отново авария е причината без вода днес от 08.00 ч. до 16.00 ч. са абонатите на с.Приселци, с.Садово и с.Юнак от 08.00ч. до 16.00 часа.

Ограничено е водоподаването и в с.Тополи, местност Клисе баир и Дървеното пристанище от 10 ч. до около 19 часа.

Без вода днес са и абонатите в кв."Виница" - района около улиците "Корал", "Евксиноград" и "Черно море" от 11 ч. до около 17 ч., както и в местност Малко Ю от 11 ч. до около 18 часа.

Прекратено е и водоподаването в местност Манастирски рид от 12 ч. до около 19 часа, съобщават още от ВиК-Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.