47-годишен варненец, известен на МВР, е задържана в ареста на Трето РУ. Той бил проверен на 27 юли следобед и при претърсване на управлявания от него лек автомобил, униформените открили пакетчета хероин – 248,91г, според експертната справка, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдението на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.