Двадесет и двама младежи от Област Варна са спечелили билети за безплатно пътуване в Стария континент през 2019г. по европейската инициатива „DiscoverEU“, съобщават от Областния информационен център-Варна. Тя дава възможност на навършили 18 години граждани на ЕС да пътешестват в Европа, за да я опознаят. През изминалата година пандемията от коронавирус не позволи да бъдат пуснати нови покани за кандидатстване. Заради ограниченията, наложени от нея, периодът за пътуване на учениците, които все още не са осъществили мобилност, е удължен до 31 август 2021г.

През 2022г. Европейският съюз ще даде шанс на 60 000 младежи да обиколят Европа, тъй като програмата „DiscoverEU“ ще стартира отново след паузата, наложена от пандемията. За карта могат да кандидатстват както навършилите 18 години през тази година, така и тези, които са празнували пълнолетие през 2020г. Очаква се приемът по програмата да бъде отворен през октомври тази година, а избраните участници да могат да пътуват за период от 30 дни между март 2022г. и март 2023г. По изключение, на всички пътуващи ще бъдат предложени гъвкави резервации и застраховки за прекъсване заради неизвестните, които крие пандемията, допълниха от ОИЦ-Варна.

„DiscoverEU“ е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на пълнолетни млади хора да опознаят Европа, пътувайки предимно с влак. Целта е те да се запознаят с европейското културно наследство и история и да се срещнат с хора от целия континент. От 2022г. „DiscoverEU“ ще се финансира от програма „Еразъм +“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.