Състезателната 2021 г. започна с успехи за СКЛА "Евър” - Варна, съобщава треньорката в клуба Цонка Господинова. На провелия се в столицата 50-и юбилеен Международен турнир "Академик" за мъже и жени юношата на клуба и ученик на Спортно училище “Георги Бенковски“ Еркан Низам завоюва бронзов медал на 800 м с лично постижение, съобщава "Moreto.net".
Бронзов медал грабна и шампионът на НШ по Маратон Исмаил Сенанджи на 3000 м. Благодарение на отличната организация на Спортен клуб “Академик “ състезанието е преминала на много високо ниво.

Снимка:СКЛА ЕВЪР - Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.