Доктор Манук Бейлерян от МБАЛ “Св. Анна” във Варна е в тежко състояние с Covid-19, съобщиха негови близки.
Състоянието на лекаря се е влошило рязко и в момента се намира в Ковид отделението в МБАЛ "Св. Марина".

За лечението му се търсят донори, които са с кръвна група А+ и са преболедували вече коронавируса.

Желаещите да помогнат, могат да се свържат със сина му Агоп Бейлерян на телефон 0885 020 809.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.