След проверка на получена информация, служители от сектор „Наркотици“, предприеха претърсване на два апартамента във Варна, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Действията бяха осъществени вчера – 26 септември. На място се установи изградени две оранжерии за отглеждане на растения от рода на конопа и необходимото затова специфично оборудване – лампи, напоителни системи, климатизация, торове и препарати.

Иззети са 400 растения, в различен стадий на растеж и 2 474, 25г. суха тревиста маса - марихуана. По Постановление № 106 на Министерския съвет, само зелената суха маса е на стойност над 50 000 лева. Задържани са майка и син – на 59 и 40 – годишна възраст, без криминални прояви до момента.

Разследването по случая – по образуваното досъдебно производство, продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.