Областната дирекция на МВР във Варна издирва Силвия Руменова Балабанова, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Жената е на 45 години, напуснала дома си във Варна в ж.к. "Възраждане" на 29 февруари и оттогава е в неизвестност. За последно е засечена около 9:20 часа в автобус № 148, движещ се в посока центъра на Варна.

Описание:‭ ‬жена на видима възраст около‭ ‬40-45‭ ‬години,‭ ‬ръст‭ ‬– около‭ ‬160‭ ‬см.‭; ‬телосложение‭ ‬– слабо‭; ‬лице‭ ‬-‭ ‬овално‭; ‬кожа‭ ‬– бяла,‭ ‬коса‭ ‬–дълга,‭ ‬боядисана руса‭; ‬очи‭ ‬– кафяви‭;

Облекло: светли маратонки‭ ‬– зимно яке,‭ ‬бледо розово на цвят‭; ‬тъмен клин‭; ‬обута с‭ ‬светли маратонки‭ ‬– бледо розови на цвят‭;

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.